Dynamische vermogensbegrenzing en SCOPE 12

Dynamische vermogensbegrenzing en SCOPE 12
31-03-2021

Dynamisch begrenzen is toegestaan! Na enige onduidelijkheid en verschillende meningen en interpretaties, kunnen we concluderen dat dynamisch begrenzen toch gewoon mag binnen de SCOPE 12. Voorwaarde hierbij is dat de leidingen en de verdeelinrichting alle gecombineerde vermogens kunnen dragen, ook als de begrenzing uit zou vallen. Conform de NEN 1010 433. We hebben Holland Solar bereid gevonden om hun statement hierover te publiceren en hiermee duidelijkheid te verschaffen:

Statement Holland Solar over dynamische vermogensbegrenzing en SCOPE 12

SCOPE 12 is geen obstakel voor overdimensioneren.

Een omvormer met een hogere capaciteit dan de aansluitwaarde kan worden aangesloten, mits de omvormer in staat is om terug te regelen als de stroom die naar het net wordt gestuurd groter dreigt te worden dan dat het net aankan. Dat kan gedaan worden door een dynamische vermogensregeling of door een permanente begrenzing van de capaciteit van de omvormer. Echter kan het voorkomen dat zo’n vermogensregeling van de omvormer bv. niet functioneert. Dan moet de leiding van de omvormer wel in staat zijn om de volledige capaciteit van de omvormer te dragen, want anders ontstaat er brandgevaar doordat de leiding te veel belast wordt. Dit heeft dus te maken met de leiding van de omvormer en niet met de netaansluiting. In geval van de netaansluiting zal bij het niet (correct) functioneren van de vermogensregeling (slechts) de zekering doorslaan waardoor er geen (brand)gevaarlijke situaties ontstaan.

Dus ook bij situaties als je bv. maar 80% van de capaciteit van je omvormer gebruikt dan moet de leiding alsnog gedimensioneerd worden op 100% capaciteit van de omvormer. Als er namelijk iets verkeerds voordoet aan de instellingen of er wordt iets vervangen dan kunnen situaties ontstaan dat de omvormer wel op 100% capaciteit functioneert. Om (brand)gevaarlijke situaties te voorkomen moet de leiding ook op 100% gedimensioneerd worden. Dat slaat dus weer terug op de leiding van de omvormer en niet naar de netaansluiting. Scope 12 doet geen uitspraak over de netaansluiting.

Bron: Holland Solar

We zijn blij met het statement van Holland Solar en de duidelijkheid die dit biedt. Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op!