De veiligheidsoplossingen van SolarEdge

veiligheid solaredge
30-06-2022

Dat SolarEdge als sinds jaar en dag staat voor veiligheid hoeven we je niet meer uit te leggen. Maar wat zijn nu precies die geavanceerde veiligheidsoplossingen die SolarEdge biedt en op welke producten is dit van toepassing? In deze blog lichten we de belangrijkste oplossingen uit en vertelt Alius productspecialist Frans van Spreuwel dankzij welke oplossingen SolarEdge vooroploopt.

De geïntegreerde veiligheidsoplossingen van SolarEdge moeten bijdragen aan de veiligheid van werknemers, systeemeigenaren, eerstehulpverleners bij calamiteiten en uiteraard bedrijfspanden en bijbehorende inventaris. Het wil zelfs voorkomen dat sommige verzekeraars geen polis willen afleveren aan gebouwen met PV-installaties die niet zijn voorzien van de juiste veiligheidsmaatregelen.

Het SolarEdge PV-systeem is gebaseerd op een holistische aanpak ter vermindering van de risico’s op elektrocutie en brand door het combineren van beschermings- en detectievoorzieningen in een geïntegreerde veiligheidsoplossing. Deze voorzieningen voldoen ten alle tijden aan strenge veiligheidseisen. Frans zegt hierover: ‘’SolarEdge loopt al jaren voorop op het gebied van veiligheid, veel van deze veiligheidsfuncties hebben de SolarEdge producten al sinds dag 1. In dit artikel leg ik graag aan je uit wat de veiligheidsvoorzieningen van SolarEdge zijn en wat ze doen. ‘’

1. Circuitonderbreking bij vlambogen

SolarEdge omvormers en de nieuwe S-optimizers hebben standaard een ingebouwde beveiliging die beschermt tegen de eventuele gevolgen van een vlamboog. Deze ingebouwde beveilig is ontstaan in overeenstemming met de UL 1699B vlamboogdetectienorm. Daarnaast is SolarEdge klaar om aan de laatste ontwerpteksten te voldoen van de IEC 63027 norm. SolarEdge is ook onderdeel van de werkgroep die deze norm ontwikkelt.

Vlambogen kunnen ontstaan door kleine openingen tussen twee aansluitingen, zoals de connectoren in de string bij zonnepanelen of de combinerbox. De oorzaak van het ontstaan van een vlamboog is meestal te vinden in het gebruik van bijvoorbeeld slechte connectoren, installatiefouten, veroudering of bij fysieke beschadiging door dieren. Voor het opsporen van vlambogen heeft SolarEdge de Arc Fire Circuit Interruptor ontwikkeld. Dit is een hybride algoritme dat alle aspecten van een vlamboogfout aanpakt.

  • Vlamboogdetectie (Arc Fire Detection), het vermogen om een vlamboog te decteren zodra deze ontstaat.
  • Vlamboogpreventie (Arc Fault Prevention (AFP), het mechanisme dat tot op paneelniveau vlamboogfouten voorkomt.

De nieuwe Power S-Optimizers voelen de temperaturen van de connectoren. Indien de temperatuur boven een bepaalde waarde komt, zet de Power Optimizer een actie in gang. Parellel hieraan stopt de omvormer met productie en wordt deze naar een veilig niveau geschakeld. Tegelijkertijd gaat er een waarschuwing naar het monitoringsplatform waarop de installateur kan acteren.

2. Risicomanagement – SafeDC TM

SafeDC TM is een ingebouwde veiligheidsoplossing op paneelniveau van SolarEdge die ervoor zorgt dat het risico van elektrocutie door hoogspanning tot een minimum wordt beperkt. Bij een calamiteit kan van iedere individuele optimizer de spanning meteen tot 1 volt DC worden verlaagd. Pas als de omvormer in productiemodus is en alle parameters gecontroleerd zijn, wordt de spanning van de Power Optimizers weer verhoogd tot het optimale werkingsniveau.

Deze veiligheidsmodus wordt automatisch geactiveerd in de volgende situaties:

  • Tijdens de installatie, als strings worden losgekoppeld van de omvormer of als de omvormer wordt uitgeschakeld.
  • Wanneer de omvormer is vergrendeld of uitgeschakeld.
  • Wanneer de omvormer of de netstroomaansluiting wordt losgekoppeld.

3. Vroegtijdige detectie en preventie – Sense Connect*

In de nieuwe generaties Power Optimizers, de S- Serie, is de nieuwe technologie Sense Connect te vinden. Deze techniek is ontworpen om afwijkend gedrag van de connectoren te detecteren. Dit gecombineerd met temperatuurdetectie in diverse SolarEdge omvormers kan ervoor zorgen dat de installatiekwaliteit van de AC- en DC-verbinding gemonitord wordt en slechte aansluitingen tijdig kunnen worden opgespoord. In het geval van een afwijkende temperatuur, schakelt het systeem de omvormer uit.

*Deze oplossing is in afwachting van een firmware update die later in 2022 verwacht zal worden.

4. Snelle uitschakeling – RSD

Rapid shutdown is een veiligheidsvoorziening die zorgt voor een snelle ontlading van geleiders tot een veilig spanningsniveau. RSD zorgt voor een veilige spanning 30 seconden na snelle uitschakeling. SolarEdge is een van de weinige fabrikanten die een geïntegreerde functionaliteit biedt voor een snelle uitschakeling en hiermee voldoet aan de NEC-voorschriften.

5. Systeemmonitoring- en beheer

Tot slot biedt SolarEdge natuurlijk real-time monitoring vanaf afstand op drie verschillende niveaus, nl. panel, string en systeem. Vanuit het monitoringsplatform worden er automatische waarschuwingen gestuurd voor nauwkeurige en onmiddellijke foutdetectie. Hierdoor kan er evt. onderhoud op afstand plaatsvinden. Daarnaast voert het platform gedetailleerde analyses uit en vertaalt deze naar verslagen over energieopbrengst, relatieve prestaties en de financiële prestaties van het systeem. Productspecialist Frans zegt hierover: ‘’Door het toepassen van de SolarEdge producten krijg je niet alleen als klant heel veel inzicht in opbrengsten en prestaties, maar kunnen we ook vroegtijdig fouten ontdekken. Bij Alius is onze serviceafdeling uitgebreid getraind om issues te ontdekken en kunnen we jou helpen bij de monitoring van jouw PV-installaties.’’

Dankzij alle beschikbare data kan SolarEdge ook continue verbetering blijven aanbrengen met o.a. software updates. Zo probeert SolarEdge de installaties te blijven voorzien van de nieuwste veiligheidsvoorzieningen en functionaliteiten.

Wil je meer weten over de veiligheidsoplossingen van SolarEdge? Neem dan contact op met een van onze accountmanagers via info@alius.nl of kijk op solaredge.com.