Veranderingen in de Belgische PV-markt per 2021

veranderingen Belgische PV-markt
22-12-2020

De meeste Belgische installateurs weten het al, er gaan veranderingen plaatsvinden in de Belgische PV-markt. Met ingang van 1 januari veranderen er een aantal zaken waardoor het nog belangrijker wordt om het maximale uit je eigen verbruik te halen. Wat er gaat veranderen in de Belgische markt? Dat lichten nogmaals uit in dit blog.

Afschaffing terugdraaiende teller

Bij PV-installaties die na 31 december 2020 worden geplaatst kan geen gebruik meer worden gemaakt van de terugdraaiende teller. De terugdraaiende teller is in België een vorm van subsidie.  Hierbij gebruikt het net de overtollige stroom die je zelf niet gebruikt. Wanneer je later stroom terug afneemt van het net betaal je hiervoor hetzelfde tarief als waarvoor je het verkocht hebt. In de nieuwe situatie veranderen deze tarieven, je krijgt minder geld voor je terug geleverde energie en als je energie koopt van het net wordt het duurder. Daarom is de nieuwe situatie veel meer gericht op het eigen verbruik. Wanneer woningeigenaren in de toekomst maximaal rendement uit hun panelen willen halen, wordt het opladen van thuisbatterijen of elektrische auto’s en het gebruik van warm water boilers interessant. Daarnaast kan er uiteraard ook gebruik gemaakt worden van slimme apparaten die gaan werken op de momenten dat er veel zonneproductie is. Het zal in de toekomst dus nog wel mogelijk zijn om stroom die niet gebruikt wordt terug te leveren aan het net, echter zijn de exacte tarieven hiervoor nog niet bekend.

Investeringspremie per 2021

Om de terugverdientijd op zonnepanelen interessant te houden en de aanschaf van PV-installaties blijven te stimuleren is er na 1 januari 2021 een investeringspremie beschikbaar. Deze premie is beschikbaar voor installatie met een omvormervermogen gelijk of kleiner dan 10kW. De premie loopt van 2021 tot en met eind 2024 en is specifiek bedoeld voor de kleinere installaties. Daarnaast is de premie geldig voor bestaande woningen en nieuwbouwwoningen met een verleende bouwvergunning van januari 2014. De investeringspremie zal jaarlijks worden aangepast om over subsidiëring te voorkomen. Daarnaast zal er ook subsidiepot van €25 miljoen beschikbaar komen voor middelgrote zonneprojecten.

Kijk voor meer informatie hierover op de website van de Vlaamse overheid. 

De Nederlandse markt

Hoewel dit voor Nederlandse installateurs nu nog niet van toepassing is, gaan er op termijn wel veranderingen plaatsvinden, zoals de afbouw van de salderingsregeling vanaf 2023. Ook in de Nederlandse markt wordt het dus belangrijker om slimmer om te gaan met je opgewekte energie.
De komende tijd delen wij blogs waarin onderwerpen zoals batterijopslag, ev-laden en smart energy management centraal staan. We helpen jou en je klanten om voorbereid te zijn op de toekomst!

Doe ook mee aan een van onze Smart Energy Management trainingen gegeven door productspecialist Frans van Spreuwel. Klik hier voor een actueel trainingsoverzicht.