Alius sluit zich aan bij Energy Storage NL

25-09-2020

Een wereld vol positieve energie. Dat is waar we bij Alius warm voor draaien. De reden dat we bestaan. Het is een missie die ons motiveert om bij te dragen aan een betere wereld. Vanuit deze motivatie hebben we besloten ons aan te sluiten bij Energy Storage NL.

Energy Storage NL is een netwerk van bedrijven, kennisinstellingen, overheden en financiers die een bijdrage kunnen leveren aan een succesvolle transitie naar schone, betrouwbare en betaalbare energie. Enkele activiteiten waar Energy Storage NL zich mee bezig houdt zijn:

 

 

EnergyStorageNL

  • Het regelmatig bijeenbrengen van een hoogwaardig netwerk van producenten, ontwikkelaars, onderzoeksinstellingen, (energie)bedrijven en netbeheerders op gebied van energieopslag en –conversie.
  • Het initiëren en stimuleren van projecten en onderzoeken naar innovatieve technologieën, toepassingen, markten en verdienmodellen voor energieopslag en -conversie.
  • Het bevorderen van bewustzijn en de kennis over de huidige en toekomstige behoefte aan energieopslag en –conversie bij alle relevante stakeholders zoals industrie, wetenschap, overheid, burgers en financiële sector.
  • Het actueel houden van het Nationaal Actieplan voor energieopslag en –conversie.
  • Het thema energieopslag en –conversie agenderen in politiek, media en evenemente

Bij Alius geloven we dat bijzondere en onvoorstelbare prestaties niet ontstaan door ingewikkeld te doen. Maar door ‘gewoon’ aan de slag te gaan en elke dag een stapje vooruit te zetten. Door deel te nemen aan Energy Storage NL hopen we met onze kennis en ervaringen bij te kunnen dragen aan een succesvolle transitie naar schone, betrouwbare en betaalbare energie voor iedereen.