AEsthetica 2.0 nu beschikbaar als BIM object

23-01-2020

AEsthetica indak-systeem 2.0 nu beschikbaar als BIM object Sinds kort is het AEsthetica indak-systeem beschikbaar als BIM object in Archicad en Revit. Door het beschikbaar stellen van deze tekeningen wordt het voor o.a. architecten, installateurs en aannemers gemakkelijker om een in-dak montagesysteem mee te nemen en toe te voegen in de bouwtekeningen. Zo kan in het ontwerp van woningen of gebouwen nu al rekening worden gehouden met de maat van de zonnepanelen en kan het dakoppervlak hierop aangepast worden. Maar wat is BIM nu precies en waarom is het zo belangrijk dat AEsthetica ook een BIM object is geworden?

Wat is BIM

BIM staat voor ‘Bouw Informatie Model (Building Information Model)’ en is een werkmethode waarbij in een gedeeld 3D model integraal wordt samengewerkt door diverse partijen in de bouwsector. In het model staat alle informatie over het gebouw dat gebruikt kan worden tijdens de gehele levenscyclus van het gebouw. Op deze manier is het dus mogelijk dat verschillende partijen die in verschillende levenscyclusfases een bijdrage leveren aan het gebouw, gezamenlijk informatie kunnen aanleveren, ophalen en bewerken.

Het doel van BIM is om de prestaties van de bouw te verbeteren. Door gebruik te maken van BIM moeten er minder transactiekosten zijn, minder faalkosten en meer kwaliteit. Doordat alle informatie van iedere partij inzichtelijk is, kunnen fouten van te voren worden ingezien.

Aspecten en elementen zijn in het BIM model gekoppeld aan factoren zoals de prijs, het ontwerp, de bouwtijd en het onderhoud. Als er beslissingen worden genomen door een partij wordt automatisch doorberekend wat dit voor effect heeft op de factoren van de andere partijen.

Er zijn aan aantal eisen gesteld aan een BIM. Zo moet het een gedeelde digitale weergave zijn. De informatie en bestanden in het model moeten door verschillende computers uit te wisselen en te gebruiken zijn. De uitwisseling van informatie is vrij toegankelijk maar moet beschikbaar zijn in de taal van de deelnemers van het project.

In feite heeft de BIM verschillende functies uit het perspectief van diverse deelnemers;

  • In een project staat BIM voor informatiemanagement. Het zorgt voor data die bijdraagt en gedeeld wordt door alle deelnemers aan een project. De juiste informatie, op het juiste moment bij de juiste persoon.
  • Voor projectdeelnemers staat de BIM voor een multidisciplinair proces. Er wordt tezamen bepaald hoe alle individuele teams werken en samenwerken om het gebouw tot stand te brengen.
  • Tot slot is de functie van BIM voor het ontwerpteam integraal ontwerpen. Teams stimuleren elkaar tot betere prestaties, gaan op zoek naar technologische oplossingen en proberen creativiteit te stimuleren.

AEsthetica als BIM object

AEsthetica staat voor een snelle en professionele montage, een duurzaam systeem en biedt een totaal integratie met het gehele dak. Door het AEsthetica indak-systeem als BIM object aan te bieden in software als Archicad en Revit ontstaat een koppeling waardoor iedere aanpassing van het model direct ook zichtbaar wordt in de bouwtekeningen. Dirk van de Ven, medewerker ontwikkeling bij Alius zegt hierover; ‘’Door AEsthetica als BIM object aan te bieden helpen we in eerste instantie architecten bij het integreren van zonnepanelen in een project. Op deze manier kan er in een vroegtijdig stadium al gekeken worden hoe dit het beste in het dak past.’’

Dankzij het aanbieden van AEsthetica als BIM object kan Alius een betere kwaliteit van het product garanderen omdat er in een vroegtijdig stadium al rekening is gehouden met de juiste afmetingen van het systeem. Dit moet er toe leiden dat faalkosten worden gereduceerd.

Alius ziet vooral voor architecten en technische tekenaars veel meerwaarde in het aanbieden van het AEsthetica indak-systeem als BIM object. Van de Ven; ‘’Wanneer er daadwerkelijk gewerkt gaat worden met het in-dak montagesysteem hebben wij vaak al contact met de installateurs, maar we zien regelmatig dat in de fase voorafgaand hiervoor geen rekening is gehouden met de mogelijkheden die AEsthetica biedt.“

AEsthetica 2.0

Naast het opnemen van AEsthetica als BIM object is het AEsthetica indak-systeem de afgelopen tijd verbeterd naar een 2.0 versie. Dit houdt in dat o.a. de hoogte van het systeem is aangepast. Door de verlaging valt het systeem nu mooier in het dak. Daarnaast bestaat het systeem uit minder componenten, waardoor het systeem eenvoudiger te monteren is. Het systeem is nu ook universeel toepasbaar, wat betekent dat het systeem nu geschikt is voor meer verschillende types dakpannen, zoals vlakke pannen.

AElex configuratietool
Voor het reguliere AElex inleg-montagesysteem wordt gewerkt aan nieuwe ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld het vereenvoudigen van wandmontage en toepassingen op andere soorten daken. Daarnaast is eind december de nieuwe AElex configuratietool beschikbaar gesteld. In het verleden was het enkel mogelijk om alleen het AElex montagesysteem te bestellen, maar daar is nu verandering in gebracht. Je kunt nu je hele pv-systeem intekenen in de AElex configurator en de daarbij horende pv-panelen, montagesysteem, omvormers en optimizers direct bestellen. De functie is toepasbaar voor daken met verschillende dakbedekkingen.

Daarnaast is het nu ook mogelijk om het AEsthetica indak-systeem in te tekenen. Tot slot worden in de configuratietool verschillende materialen aangeboden zoals handleidingen, foto’s, video’s en folders.

Wil je meer weten over de mogelijkheden van AElex en AEsthetica? Of wil je de Archicad en Revit bestanden ontvangen om te gebruiken voor jouw project? Klik dan hier!