Alius start een pilot met 40 vakantiedagen!

Over Alius
23-08-2023

Alius lanceert een proefperiode van 40 vakantiedagen voor haar personeel, met als doel een optimale balans creëren tussen werk en privé. Ruud van Ballegooij, HR-manager, deelt wat de aanleiding was om dit traject te starten en wat de voordelen ervan zijn.

Waarom zijn we met deze pilot gestart?

Alius is een energiek bedrijf dat voortdurend in beweging is en oog heeft voor de toekomst. De medewerkers worden als de belangrijkste succesfactor van Alius beschouwd. Om een heel leuk bedrijf te zijn en te blijven met trotse en werkgelukkige medewerkers is blijvende aandacht voor onder meer de werkomstandigheden cruciaal. Daarbij is het ook belangrijk dat medewerkers zich kunnen uitspreken. Uit de enquête die we begin dit jaar hebben verspreidt onder alle medewerkers kwam naar voren

dat iedereen erg tevreden is over de bestaande arbeidsvoorwaarden maar dat er soms geen juiste balans kan worden gevonden tussen werk en privé. We zijn toen gaan onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Zo hebben we verschillende bedrijven gesproken die afwijkende regelingen hanteren zoals bijvoorbeeld een verkorte werkweek of onbeperkt verlof. Ook hebben we gesproken met een hoogleraar gespecialiseerd in onder andere werk-privé vraagstukken.

In goed overleg met het HRM-team en het management hebben we uiteindelijk besloten om een pilot van één jaar in te zetten waarin er meer vakantiedagen dan voorheen kunnen worden opgenomen. Elke voltijdmedewerker kreeg voorheen 20 wettelijke en 7 bovenwettelijke vakantiedagen. De bovenwettelijke vakantiedagen hebben we nu ingeruild voor 20 flexibele vakantiedagen, zodat elke voltijdmedewerker in feite 40 vakantiedagen op jaarbasis kan inzetten. Vanuit het vertrouwen en de vrijheid waarmee we bij Alius werken, kunnen medewerkers zelf bepalen of en in welke mate de inzet van flexibel verlof nodig is voor een juiste werk-privé balans. Door de teller van het flexibele verlof elk jaar weer op ‘nul’ te zetten bevorderen we bovendien dat de dagen ook daadwerkelijk hiertoe worden ingezet.

In december 2023 en in juni 2024 zullen we tussentijds evalueren hoe deze pilot verloopt en wat de uitkomsten tot dusver zijn.

Zie je na 2 maanden al verandering in de werk-privé balans?

Zeker, laatst kwam er al een berichtje van een collega voorbij dat hij na een inspannende dag een flexibele dag had opgenomen om te gaan fietsen met vrienden. Ook hebben collega’s met jonge kinderen aangegeven dat het extra verlof, vooral tijdens vakantieperiodes, waardevol is. In situaties waar bijvoorbeeld opa en oma niet beschikbaar zijn om op te passen, kunnen ouders gemakkelijker een vrije dag opnemen.

Medewerkers waarderen het dat er niet alleen actief geluisterd wordt naar hun wensen maar dat er zo mogelijk ook daadwerkelijk naar gehandeld wordt. Dit is iets dat we zelf ook heel belangrijk vinden en dat helemaal aansluit bij de kernwaarden van Alius.

 

Zie jij 40 vakantiedagen ook wel zitten? Er staan nog vacatures open, misschien zit er wel iets tussen voor jou?