Verplichte transport indicatie SDE aanvragen najaarsronde 2019

27-09-2019

Al een geruime tijd gaat het er over; tekort aan netcapaciteit. Met name kan ik nog SDE aanvragen, wat voor beperkingen worden er opgelegd? Gaat het RvO voor de SDE najaarsronde 2019 al een verplichte transportindicatie eisen bij alle aanvragen, of wordt er mee gewacht tot de nieuwe SDE regeling in 2020?

Zie hier de verklaring van het RvO:

Ga je elektriciteit produceren? Vanaf SDE+-najaar 2019 geldt een aanvullende voorwaarde voor elektriciteitsproducenten. Wil je een aanvraag indienen, dan moet je een transportindicatie van de netbeheerder meesturen. Daaruit moet blijken dat de transportcapaciteit beschikbaar is voor de locatie waarvoor je de subsidie aanvraagt. Binnenkort wordt de regeling waarin dit is bepaald, gepubliceerd. Jouw netbeheerder (Coteq, Enduris, Enexis, Liander, Rendo, Stedin, Tennet of Weslandinfra) verzorgt de transportindicatie.

Helaas wordt het verplicht om een transportindicatie bij een SDE aanvraag in de najaarsronde van 2019 toe te voegen. Gelukkig wil dit niet meteen zeggen dat er geen mogelijkheden zijn, het schept eerder meer duidelijkheid. Vooraleer de aanvraag gedaan wordt en de installatie gebouwd is, is er meer duidelijk of er überhaupt een mogelijkheid is voor teruglevering. Verwacht wordt dat de transportindicaties vanaf 1 oktober 2019 bij de desbetreffende netbeheerders aangevraagd kan worden, hier volgt meer informatie over. Uiteraard hangen hier allerlei voorwaarden en consequenties aan voor zowel de aanvrager als de betrokken instanties.

Algemene bepalingen

Algemene bepalingen

Er is afgelopen maanden intensief vruchtbaar overleg geweest tussen Ministerie EZK, Netbeheer NL, de energiesector en Kamerleden. De uitkomst hiervan is dat het proces voor het komen tot transportindicatie beter onderbouwd wordt en zal plaatsvinden op basis van het uitgangspunt “Ja, tenzij”. Dit wordt uitgelegd in een vervolgbrief van de Minister. Verder mag een negatieve transportindicatie alleen gedaan worden als er congestieonderzoek is gedaan en de zogenaamde “rode gebieden” formeel gemeld zijn bij ACM(Autoriteit Consument & Markt). Ook moet er rekening gehouden worden met nieuwe mogelijkheden zoals gebruik reservecapaciteit binnen de tijdhorizon van de gewenste SDE beschikking. Toetsing door ACM zal bij de najaarsronde 2019 achteraf plaatsvinden en vanaf de voorjaarsronde 2020 gebeurt dat vooraf.

Op deze wijze wordt voorkomen dat subsidie niet wordt vastgehouden door projecten die niet tot realisatie kunnen komen door langdurig transporttekort. Er zal ook niet onterecht projecten geblokkeerd worden.

Rode gebieden

Alle SDE aanvragen voor elektriciteitsprojecten een transportindicatie moeten bevatten. Het is nog niet bekend welke gebieden aangewezen worden als “rood”. Netbeheerders geven hier reeds indicatieve lijsten voor af, maar het is nog onduidelijk welke gebieden daadwerkelijk op slot gaan voor de SDE. Let op dat het publiceren van een lijst waar congestieonderzoek gaat plaatsvinden geen formele onderbouwing is voor het mogen geven van een negatieve transportindicatie.

Belangrijke aspecten voor de SDE aanvraag m.b.t. transportindicatie

SDE najaarsronde opent op 29 oktober 2019 en het meesturen van transportindicatie is verplicht voor alle elektriciteit-leverende projecten.

  • Naar verwachting kan de transportindicatie vanaf 1 oktober aangevraagd worden bij de netbeheerder
  • Het proces zal grotendeels geautomatiseerd zijn, met een reactie termijn van 1 tot 10 werkdagen.
  • Op website van netbeheerders en bij ACM komt z.s.m. informatie over de formeel aangemelde rode gebieden, waar geen subsidie kan worden aangevraagd. Holland Solar houdt dit in de gaten.
  • Bij negatieve transportindicatie kan er wel SDE aangevraagd worden, maar men krijgt een afwijzing. Het is mogelijk om in dit geval bezwaar te maken bij de netbeheerder, ACM en RVO.
  • Je zal zelf moeten overwegen of het aanvragen van een transportindicatie in rode gebieden en een inschrijving voor een SDE met negatieve indicatie zin heeft.  We geven echter als overweging mee om bij een negatieve transportindicatie wel de SDE aanvraag in te dienen en maximaal gebruik te maken van bezwaarmogelijkheden bij netbeheerder, RVO en ACM. Anders heb je immers geen case indien de onderbouwing alsnog onvoldoende bleek. We kunnen dit op dit moment moeilijk inschatten en monitoren de situatie.
  • Initiatieven die al een ATO (aansluit- en transportovereenkomst) of andere overeenkomsten hebben met de netbeheerder krijgen altijd een ja.
  • Let op: een positieve transportindicatie is geen garantie voor het krijgen van een ATO op gewenst moment.