Ventileren voor een gezonde en optimale werkomgeving

Ventileren voor een gezonde en optimale werkomgeving
16-01-2023

Duurzame klimaatbeheersing is een van de oplossingen die Alius biedt. Met onze klimaatconcepten zorgen wij voor ventilatie, koelen en verwarmen middels warmteterugwinning. Met behulp van de Impaero klimaatunit dalen de energiekosten, wordt de CO2 uitstoot verminderd en wordt er het gehele jaar door gezorgd voor een optimaal binnenklimaat. Stefan Bazelmans, werkzaam bij Alius klimaatconcepten, legt in dit artikel het werkingsprincipe van ventileren met de klimaatunit uit.

Ventileren voor een optimaal binnenklimaat

Het op de juiste manier verse lucht in een bedrijfsruimte toevoeren zorgt voor een optimale verwijdering van (fijn)stof, oliedamp, CO2 en andere vervuilende stoffen. Met als gevolg een frisse en gezonde werkomgeving. Het op de juiste manier toevoeren van lucht is daarom de basis van een goed  klimaatconcept.

Bij het ontwerpen van een goed binnenklimaat wordt in eerste instantie naar de toevoer van verse lucht gekeken. Het toevoeren van de verse lucht brengen we op de werkvloer de hal in. De warme lucht welke geproduceerd wordt door mens en machine stijgt op en neemt de vervuilde lucht mee naar boven. Om dit natuurlijke proces in stand te houden voeren wij daarom laag in. Om de luchtstroming gecontroleerd in stand te houden zijn de toevoer en afvoer volumes aan elkaar gelijk. Dit wordt vanuit de klimaatcomputer bestuurd.

Door deze lucht op vloerniveau toe te voeren, zorgt het voor een optimale verplaatsing van de lucht en worden ongewenste luchtstromen voorkomen. Schone lucht bevind zich op vloerniveau bij mensen en machines, terwijl de vervuilde lucht zich door de ruimte beweegt en bovenin via het afzuigsysteem wordt afgevoerd. Uiteindelijk zal de warme vervuilde lucht via de klimaatunit afgevoerd worden, waaruit de warmte in de winter terug gewonnen wordt. “Efficiënte verplaatsing van lucht is cruciaal voor het juist ventileren van de bedrijfsruimte”, aldus Stefan Bazelmans.

Is er veel plaatselijke vervuiling rondom werkplekken en machines? Dan kan er ook gekozen worden om puntafzuiging toe te passen die naast de ruimte afzuiging dienst doet.

Voorkomen van ventilatieverliezen

Met het klimaatconcept zorgen we voor 100% verversing van de lucht. Belangrijk is dat zowel de toevoer van geconditioneerde verse lucht als de afvoer van vervuilde lucht op elkaar afgestemd is. Bij een grotere afvoer capaciteit komt er via kieren en gaten directe ‘koude’ buitenlucht binnen welke niet voorverwarmd zijn door onze warmtewisselaar. Dit zijn ventilatie verliezen welke voor extra energie kosten zorgen.