Alle ins&outs over de SCIOS Scope 12

De SCIOS scope 12
02-04-2020

Wellicht heb je het de afgelopen tijd al een aantal keer horen vallen. De SCIOS Scope 12. Maar wat houdt dit nu in en waar moet je als installateur rekening mee houden? In deze blog vertellen we je de ins & outs zodat je straks goed voorbereid bent.

Hoe is de SCIOS Scope 12 ontstaan?

Voordat we uitgebreid ingaan op de Scope 12, moeten we even terug naar het begin. Want waar is deze regeling nu uit ontstaan? De afgelopen jaren zijn branden met zonnepanelen in het nieuws geweest. Onderzoek heeft aangetoond dat deze branden een elektrische oorzaak kennen, vaak door foutieve aansluiting en onkunde bij installateurs. Wanneer er een betrouwbare zonne-energie installatie aanwezig is, is de kans op schade bij brand kleiner. Vanuit verzekeraars ontstond de behoefte om beoordeling op de technische kwaliteit en veiligheid van zonnestroominstallaties te laten plaatsvinden door gecertificeerde bedrijven en daarmee de kans op branden en andere mogelijke risico’s te verminderen.

De SCIOS Scope 12 is een certificatieregeling die vanaf dit voorjaar wordt geïmplementeerd. Voor o.a. elektra installaties bestaat deze regeling al (Scope 10). Bij de Scope 12 wordt de hele zonnestroominstallatie gecontroleerd door een gecertificeerde inspecteur. Een keuring kan nodig zijn voor de verzekeraar om de polis te kunnen blijven verstrekken aan de verzekeringsnemer of te wel de eigenaar van de zonne-energie installatie. Bij de inspectie zal gelet worden op o.a. de volgende onderdelen;

  • Aansluitingen van de omvormer en plaatsing hiervan
  • Bouwkundige veiligheid
  • Kwaliteit van de panelen
  • Gehele samenhang van de installatie
  • Elektrische veiligheid

Door wie wordt deze inspectie verricht?
De inspectie kan verricht worden door een gecertificeerd zonnepanelen inspecteur die een SCIOS Scope 12 opleiding heeft gevolgd. Zo biedt o.a. Omega Energietechniek een 4-daagse opleiding aan tot SCIOS Scope 12 – Inspecteur Zonnepanelen. Deze is te volgen voor installateurs en aankomende inspecteurs van pv-installaties.

Is de SCIOS Scope 12 inspectie verplicht?
Tot op heden is deze keuring nog niet verplicht op landelijk niveau. Wel kan het zo zijn dat de verzekeraar van jouw klant het als een vereiste stelt. Belangrijk is dit dus goed na te gaan bij jouw klant.

Wat betekent dit voor jou als installateur?

Voor jou als installateur is het belangrijk om op de hoogte te blijven van alle wet- en regelgeving waaraan iedere PV-installatie moet voldoen. Zodat je een veilige en betrouwbare installatie bij de klant oplevert. Daarnaast is het belangrijk dat je goed bij je klant informeert of een dergelijke keuring noodzakelijk is, zodat zowel jij als installateur als de klant niet later voor verassingen komt te staan.
In de preventiebrochure zonnepanelen kun je terugvinden op welke specifieke punten de verzekeraar let zodat de installatie voldoet aan hun eisen.